Over Ons Historiek Voorstellingen Reserveren Sfeerbeelden Nieuws Contact

Historiek

Onze Hoogleedse toneelkring 'Kunst en Vreugd', met kernspreuk 'Op d'hoogde groeyd den olijfboom' bestaat reeds meer dan 100 jaar.

Meer dan 100 jaar speelplezier.

De Hoogleedse toneelkring 'Kunst en Vreugd', met kernspreuk 'Op d'hoogde groeyd den olijfboom' bestaat meer dan 100 jaar. Maar de vereniging heeft wortels tot in de zestiende eeuw.

 Meer recent speelde Kunst en Vreugd in 1986 in een regie van Jo Noreille 'De orchideeënkwekers', voor de AWT-jury. Dankzij de goede score met deze voorstelling, werd de kring opgenomen in de provinciale klassering. In het seizoen 1991-1992 werd voor de provinciale wedstrijd 'Saint-Emilion?' van Lode Pools gebracht, opnieuw in een regie van Jo Noreille. Kunst en Vreugd won toen het tornooi. Met 'De feeks getemd?' trok de toneelvereniging naar Kortessem om er deel te nemen aan het Landjuweel. Ook dit was in een regie van Jo Noreille.

Kunst en Vreugd telt momenteel een vijftigtal leden. die brengen elk jaar twee eigen produkties. Omwille van een abonnementensysteem wordt dit nog aangevuld met een gastoptreden.

In den beginne

Als men zich baseert op Edmond Vanderstraeten, die in 1881 het historisch werk 'Le Théatre villageois en Flandre' uitgaf, dan bestaat de Hoogleedse toneelgilde reeds meer dan 430 jaar. In de rekeningen van de stad Tielt uit 1562 komt immers de naam Hooglede voor tussen de andere gilden die er in dat jaar een voorstelling gaven. De huidige toneelkring 'Kunst en Vreugd' hanteert voor al haar publicaties, affiches en aankondigingen de kernspreuk 'Op d'hoogde groeyd den Olijfboom'. En die gaat terug naar de rederijkerskamer die Hooglede in de zestiende eeuw rijk was. Maar op die kernspreuk, een paar namen en evenveel schaarse documenten na, is over die oorspronkelijke rederijkerskamer nog bitter weinig geweten.

Tot in de 18e eeuw

In 1778 duikt echter een 'nieuwe' rederijkerskamer op. Dan wordt door de 'Vereenighde Minnaers van Redevoeringhe' een nieuwe toneelgilde boven de doopvont gehouden in het lokaal, herberg 'Het Hooghe'. Het café werd meteen herdoopt tot 'Parnassusberg', de berg waar volgens de Griekse mythologie Apollo, de god van de muziek, dichtkunst en de muzen woonde. De nieuwe gilde gebruikte net als haar voorganger eveneens de kernspreuk 'Op d'hoogde groeyd den Olijfboom'. In 1779 verkrijgt deze nieuwe kamer de goedkeuring van de Ieperse hoofdkamer 'Alpha en omega'. De kring stelde zich ook onder bescherming van het allerheiligste en in het embleem van de kring prijkte een remonstrans. Verder is ook van die rederijkerskamer echter weinig geweten. in elk geval was de eerste hoofdman een zekere Jan de Mey. De nieuwe kamer nam ook geregeld deel aan 'literaire' wedstrijden of organiseerde er zelf. zo richtte men in 1803 in Hooglede een 'prijskamp voor dichtkunde en voordragen van gedichten' in, met als opgave 'wie is den eersten herbergier geweest?'. Eén van de leden, David Desimpel rijfde trouwens geregeld prijzen binnen en bezorgde de kring een grote bloei.

'Op d'hoogde groeyd den Olijfboom'

In 1891 duikt weer een nieuwe toneelkring op: het huidige 'Kunst en Vreugd'. en opnieuw valt op dat uit de beginperiode van deze kring weinig tot geen materiaal of documentatie is overgebleven. Het is pas vanaf 1920 dat enigszins volledig archief van de kring is bewaard, met opgave van de stukken, de regisseurs en de spelers. Bij dat laatste valt op dat in Hooglede vrij vlug ook dames op het podium komen. In elk geval speelde Kunst en Vreugd van 1923 tot 1994 in de parochiale Quirinuszaal. Nu heeft de toneelkring haar vaste stek in het cultureel centrum 'De Gulden Zonne'. In 1962 werd Kunst en Vreugd door De Koninklijke Souvereine Kamer 'De Fonteyne' van Gent erkend als de voortzetter van de vroegere rederijkerskamers. Vandaar dat Kunst en Vreugd de kernspreuk 'Op d'hoogde groeyd den Olijfboom' hanteert. Sinds 1952 bezit de kring een door kunstschilder Paul Aelman geschilderd blazoen met daarop een monstrans, twee wapenschilden en de kernspreuk.

Voorbije producties

                  Titel                                               Regisseur

2000 - De feeks getemd

Jo Noreille               

2000 - Een zweem van twijfel

Bart Gerard

2001 - Pygmalion

Jo Noreille

2001 - De bloemen, de vogels, de gruwel

Tom Durie

2002 - Het eeuwige Sanhedrin

Antoon van Vlemmeren                    

2002 - Stilte aub

Marc Ketels

2003 - Een bruid in de morgen

Jo Noreille

2003 - Zwijg kleine

Tom Durie

2004 - Dood van een handelsreiziger

Antoon van Vlemmeren

2004 - Sporen

Jo Noreille

2005 - Wilde honing

Frank Verdru

2005 - De vrek

Marc Ketels

2006 - Een vloog over hert koekoeksnest

Frank Verdru

2006 - Sloep zonder visser

Ingrid Frenier

2007 - Wacht tot het donker is

Jo Noreille

2007 - Croque Jeunesse

Mieke Remmerie

2008 - Napels

Tine Van Poucke

2008 - Taxi taxi

Marc Ketels

2009 - De waarheid van de leugen

Steven Duyck

 

2010 en volgende voorstellingen : zie sfeerbeelden

 

 


 

Volg ons op
Facebook
Privacy Statement Disclaimer Cookie Statement
© Toneel Kunst en Vreugd 2024 Site by Plenso